Marketing return booster

Przy wykorzystaniu platformy Indoor Trax dostarczamy również szereg raportów dotyczących aktywności marketingowej. Dzięki tej wiedzy zoptymalizujecie Swoje budżety marketingowe!

Analiza skuteczności wydarzeń promocyjnych

Indoor Trax w swojej kluczowej funkcjonalności serwuje dane dotyczące przemieszczania się klienta wewnątrz placówki handlowej. Każdy event promocyjny zazwyczaj ma duży wpływ na standardowe wzorce zachowania. Pierwsze różnice widać już podczas analizy dnia roboczego versus weekend. Na przykład średnio 30% klientów więcej dociera do foodcourtu w weekendy versus dni robocze. Standardowo w ramach pojedynczego raportu dostarczamy podstawowe statystyki ruchu oraz zmiany zachowań wywołanych wydarzeniem.

Analiza zwrotu z inwestycji w wydarzenia

Ten rodzaj raportu rożni się przede wszystkim jego przeznaczeniem. To jest typowy przykład raportu zarządczego – pozwala przenalizować działalność operacyjną centrum nie tylko pod kątem statystyk ruchu, ale co najważniejsze połączyć te dane z informacjami o obrocie. Wszystko razem stanowi bezcenne i bardzo wartościowe dane, które przede wszystkim dają informacje o poziome ROI z inwestycji w wydarzenie promocyjne.

Analiza skuteczności kampanii reklamowych

To jeden z ciekawszych rodzajów raportu. Tego typu analiz nie przygotowujemy w trybie ad hoc - ich podstawowym założeniem jest długofalowy charakter. W pierwszym kroku wspólnie  z klientem analizujemy jego kalendarz aktywności marketingowych. Później próbujemy skorelować te dane z kalendarzem najemców. Kolejnym etapem jest analiza skuteczności. Na końcu integrujemy wszystkie dane w jednym środowisku żeby uzyskać pełny obraz.

ZOBACZ TAKŻE INNE PRODUKTY