INDOOR TRAX

To unikatowe narzędzie oparte na wieloletnich praktykach w analizie danych konsumenckich. Daje niespotykane dotąd możliwości analizy i optymalizacji procesów biznesowych.

Monitorujemy ruch klientów

Kluczowym źródłem danych wejściowych są informacje pochodzące z monitoringu ruchu klientów placówki handlowej. Wykorzystujemy i integrujemy dane ze wszystkich źródeł – sieci WIFI, dedykowane sensory, kamery 3D. Ogromne zasoby surowych danych dzięki zaawansowanej technologii przekształcane są do postaci, która może podlegać dalszej obróbce.

Dokładnie i wielowątkowo analizujemy dane

Właściwy proces analizy danych to szereg skomplikowanych przeliczeń i algorytmów. Wynikiem tego procesu jest zbiór statystyk w ujęciu indywidualnym. W dalszym procesie analizy integrujemy w platformie dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych. To wszystko na końcu daje indywidualny obraz każdego klienta.  

Udostępniamy interfejs analityczny

Cała wiedza płynąca z platformy jest dostępna online. Każdy użytkownik może na bieżąco monitorować i porównywać wszystkie statystyki. Tak duża liczba informacji zarówno bieżących jak i historycznych w jednym miejscu daje niespotykane dotąd możliwości analizy i przewidywania trendów. Oprócz standardowego interfejsu posiadamy w ofercie szereg raportów niestandardowych.

ZOBACZ TAKŻE INNE PRODUKTY