API dla systemów zewnętrznych

Dzięki naszym API każdy zewnętrzny system można w prosty sposób zintegrować z Indoor Trax czy Cherry SSM. W innych przypadkach proponujemy również rozwiązania dedykowane.

Łatwe w integracji

Dostęp dla dowolnego klienta do udostępnianej struktury systemu CRM (Indoor Trax i CHERRY SSM) jest bardzo uproszczony i zuniwersalizowany. Na podstawie ogólnodostępnego i łatwego w integracji protokołu REST, każdy użytkownik API pobierze potrzebną dla obsługiwanego w danej chwili procesu informację. Wystarczy komunikacja z serwerem i klucz dostępu.

Aplikacja i Mobile SDK*

Żeby klient placówki handlowej mógł bez ograniczeń korzystać z pełnej funkcjonalności systemu CRM musi zainstalować dedykowaną aplikacje. Dla placówek lub sieci, które już posiadają swoje narzędzia w kategorii mobile proponujemy rozwiązanie alternatywne. Do istniejącej infrastruktury można w prosty sposób dołączyć funkcjonalności systemu CRM na podstawie naszego SDK. Dostępne zarówno w Apple Store jak i Google Play.

*Przewidywany termin wdrożenia – Q4 2015.

Gotowe do integracji z dowolną liczbą systemów zewnętrznych

W żaden sposób nie ograniczamy dostępu do CHERRY CRM żadnemu z podmiotów. Każdy klient, którego funkcjonalność lub potrzeba integracji wymaga komunikacji z serwerem może natychmiast korzystać z jego zasobów. Odpowiadamy również na bardziej zaawansowane potrzeby. Jeżeli istniejącą infrastruktura nie pozwala w prosty sposób wykorzystać CHERRY API chętnie służymy pomocą.

 

ZOBACZ TAKŻE INNE PRODUKTY