Opis projektu

Nazwę beneficjenta

CHERRY Sp. z o.o.

Tytuł projektu

System informacji przestrzennej wspomagający zarządzanie centrum handlowym.

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty CHERRY nowego produktu w postaci systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie centrum handlowym. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie systemu, w którym zastosowanie będą miały technologie:

  1. BIM (Building Information Modeling)
  2. GIS (Geographic Information System)
  3. CAD (Computer Aided Design)
  4. ERP (Enterprise Resource Planning)

w odniesieniu do wielkopowierzchniowego obiektu handlowego wraz z jego otoczeniem. Realizacja projektu przyniesie szereg korzyści, miedzy innymi umożliwi spółce dostosowanie oferty do oczekiwań dotychczasowych klientów oraz zaoferowanie nowym klientom produktu zapewniającego kompleksowe rozwiązanie do zarządzania obiektami handlowymi na poziomie administracyjnym, finansowym i marketingowym.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej

106 000 PLN